Po otevření horního kulatého víka a za klidu motoru, slouží tato součástka (č.3) opravdu pouze pro doplnění oleje v motoru. Jenomže, tak jednoduché to není. Když víčko zavřete a motor začne burácet je všechno jinak. Otvorem kudy před chvilkou, při dolévání, protékal olej směrem dolů, letí nahoru olejové páry, tedy vzduch nasycený rozprášeným olejem. Nálevka je dvouplášťová a má několik komor. Olejové páry postupují nahoru pod tlakem pístů posunujících se z horní úvratě do dolní. Páry prostoupí přes ventil tvořený gumovou trubkou s prořezanými žábrami do další komory, z které ústí vývod s gumovým prodloužením č,6. V této spodní komoře se oddělují vzduch a olej. Olej padá dolů a odtéká vývodem č.6 do bloku motoru, tedy zpět do celkového obsahu oleje. Vzduch zbavený oleje prostoupí dalším gumovo-kovovým ventilem do horní komory, odkud je nasáván motorem, společně se vzduchem okolním, zpět do motoru k dalšímu spálení. Již tenkrát začínali myslet ekologicky i Francouzi.

 

Pokud je nálevka vadná, respektive gumové ventily uvnitř, dochází k několika závadám. První vadou je neoddělení par tedy vzduchu od oleje. Tato olejová pára proletí skrz nálevku do boxu vzduch filtru k dalšímu spálení, ale olej se od vzduchu oddělí částečně právě tam, box se plní olejem a nasává se do molitanového vzduch filtru. Druhou závažnější vadou je to, že nefunkčnost nálevky zapříčiní zvyšování tlaku oleje v bloku motoru, což má za následek zvýšený únik oleje a louže pod autem. Motor nemá na vačkové hřídeli simering, ale pouze vratný labyrint, který je nadimenzován jen na určitý tlak. Když je tento tlak překročen, olej se protlačí ven kolem hřídele, ale může dojít k úniku i na jiných těsněných místech. Na měření tlaku existuje jednoduchý přístroj, který si můžete i vyrobit. (Mechanik pro website 2cvclub Šámot Aduren.)